söndag 11 december 2011

Ny organisation - Nyktra Socialister!

IOGT-NTO/nykterhetsrörelsen och Socialdemokraterna/arbetarrörelsen är två anrika folkrörelser som utan tvekan gjort Sverige till det framgångsland vi är idag! Organisationerna stod i början av förra seklet när varandra då man såg att alkohol är ett hinder för verklig frihet.

Socialdemokratin står idag fortsatt för en restriktiv alkoholpolitik men måste bli mycket tydligare i aktiv politik. Dessutom befästs alkoholkulturen ofta genom de umgängesformer som arbetarrörelsen har inte minst på möten, kurser och konferenser.

En ny organisation har sett dagens ljus
Jag står med ett ben i var och en av dessa organisationer och de delar plats såväl i mitt hjärta som prioriteringen av min tid. Mot denna bakgrund är det rätt häftigt att det i dagarna har startat en helt ny organisation som är en slags smältdegel av dessa -Nyktra Socialister!

Självklart har jag gått med i den! I plattformen står bland annat följande:

"Nyktra Socialister är en socialistisk och feministisk nykterhetsorganisation som med arbetarrörelsens nykterhetstradition som grund främjar diskussion, idéutveckling och folkbildning om nykterhet. ...våra tre bärande idéer, nykterhet, socialism och feminism, och vi beskriver hur alkohol och andra droger upprätthåller och återskapar dagens kapitalistiska och patriarkala samhälle."

Bli medlem du med
Är du nykterist, eller vill bli det, och socialist, eller vill bli det så gå med i denna samhällsförändrande organisation!

Inga kommentarer: