tisdag 13 december 2011

Det går att göra skillnad även i opposition

Samhällsplaneringsnämnden är den nämnd som ska, precis som det låter, planera samhället. Idag tog vi beslut om att skicka ut detaljplanen för nya Brunn centrum på samråd. Dokumentet kan verka svårt att tränga in i och förstå men försök för det är intressant att på ett så här tidigt stadium se vad som håller på att mejslas fram kring vårt centrum här på Ingarö.

Vi föreslog två viktiga saker som nu kommer att finnas med:

1. Barnperspektivet
I arbetet med Brunn centrum ska barnperspektivet finnas med. Det betyder att man aktivt ska ta hänsyn till barns och ungas liv/behov/utmaningar/vilja när vi konstruerar denna lilla men viktiga bit av Ingarö.

Detta är en av våra hjärtefrågor och vi är garanten för att barn och deras behov/förutsättningar (som inte har någon rösträtt) blir ihågkomna i samhällsplaneringen.

2. Billigare bostäder och mer kollektivtrafikresande
Den uppmärksamme läsaren vet att vi socialdemokrater jobbar hårt med att hitta faktorer som ger lägre slutkostnad för den som ska bo, exempelvis för att unga ska kunna bo kvar här i kommunen. En sådan komponent är p-normen.

Vi föreslog att den ska sänkas vilket också bifölls. Troligtvis innebär det även ett ökat resande med kollektivtrafiken vilket är bra för alla, inte minst miljön.

Detta är alltså två bra exempel där vi socialdemokrater genom våra förslag gjort en insats för ett bättre Värmdö idag.

Inga kommentarer: