torsdag 12 september 2013

Mötesdag

Möten, människor och möjligheter så skulle jag kunna sammanfatta den här dagen.

I det här jobbet får jag träffa så många intressanta människor med erfarenhet av internationellt arbete, utrikespolitik och länder som är helt enormt. Lägg därtill deras nätverk av människor, organisationer institutioner och det känns som att jag träffar hela uppslagsverk.

Jag känner mig som en tvättsvamp som suger i sig all ny kunskap som kan vara till nytta för partiet och mitt uppdrag.

Olof Palmes Internationella Center, eller Palmecenter som vi kallar det i dagligt tal, vill jag särskilt nämna. Palmecentrets arbete för mänskliga rättigheter, fred och demokrati samt konkret stöd för att hjälpa till att bygga demokratiska partier runt om i världen är imponerade!

Kolla in hemsidan: www.palmecenter.se


- Posted using BlogPress from my iPad

Inga kommentarer: