lördag 14 september 2013

Nu höjs äntligen alkoholskatten

Regeringens besked idag om höjd alkoholskatt är en glädjande nyhet. Vi har arbetat för det här länge. All forskning visar att det har effekt. Höjer du priset så sänker du konsumtionen. Höjd alkoholskatt är helt enkelt en vinst för alla, inte minst för folkhälsan.

Det ger mer skattepengar och det skapar resurser där det behövs bättre. Och när konsumtionen minskar så minskar ju även skadorna och de baksidor som alkoholen skapar.

Den svenska alkoholpolitiken står på ett antal grundfundament där pris och tillgänglighet är de absolut viktigaste byggstenarna.

IOGT-NTO:s ordförande Anna Carlstedt och jag kommenterar detta i ett flertal media idag. Bland annat i TT, SverigesRadio, TV4 mfl.

Vad innebär skattehöjningen?
Skattehöjningen förväntas dra in cirka 730 miljoner kronor mer till statskassan. Efter höjningen blir en vanlig flaska vin och en helflaska starksprit på Systembolaget två kronor dyrare, och en burk starköl blir 30–40 öre dyrare.

En alkoholskattehöjning behövs också eftersom alkoholskatten inte följt den allmänna prisutvecklingen de senaste åren, utan snarare sänkts. Det kan jämföras med tobaksskatten som höjts kontinuerligt under samma period.

Därför är regeringens besked idag om en skattehöjning efterlängtat, om än inte i nivå med den alkoholskattehöjning på 1,1 miljarder som Alliansen utlovade inför valet 2010.

Vit skatteväxling
En skattehöjning innebär utöver vinsterna med en sänkt alkoholkonsumtion, också att resurser frigörs som kan läggas på andra områden i samhället. Pengarna kan till exempel användas för att sänka skatten på kultur eller för att öka allmänhetens tillgänglighet till kultur av olika slag. Under Almedalen presenterade vi i IOGT-NTO ett förslag om Vit skatteväxling som just pekar på de dubbla vinsterna med en alkoholskattehöjning.- Posted using BlogPress from my iPad

Inga kommentarer: